WINTERTUIN MANEGE BIJNA HERSTELD, ORNAMENT WEER ZICHTBAAR

foto restauratie

ijdens een vorige renovatie was de overdekte gang van de manege, behorende bij de wintertuin, verminkt. Het ornament met de strijdwagen was niet meer zichtbaar, omdat er deels een nooduitgang doorheen was gemaakt. Dankzij de donateurs van de crowdfundactie is het ornament weer zichtbaar en hersteld.